Beleidsverklaring

Beleidsverklaring van de directie: beleid m.b.t. kwaliteit, veiligheid en COP

Om vandaag en in de toekomst succesvol te kunnen zijn, heeft Van Bouwel Verkoop en Service Bvba een systeem ingevoerd om de Klantentevredenheid en de Kwaliteit van zijn producten en diensten en de Veiligheid van zijn werknemers en klanten te borgen en continu te verbeteren. Daarnaast willen we er ook voor zorgen dat we steeds werken volgens de actuele wet - en regelgeving, hiervoor werken we samen met diverse partners.

In dit kader kiest de directie resoluut voor een Kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2015 en een Veiligheidsmanagementsysteem conform VCA* .

Dit beleid resulteert in een continu aandacht voor klantentevredenheid en kwaliteit in al zijn aspecten (snelle en deskundige dienstverlening, klantgerichtheid, levertermijn, prijs, veilige uitvoering, ...) en het in het streven naar continue verbetering hiervan en van de bovenstaande systemen.

Het beleid aangaande Veiligheid – Gezondheid – Milieu is er één met de focus op het voorkomen van persoonlijk letsel bij onze eigen medewerkers en klanten en leveranciers. Extra maatregelen rond COVID 19 zijn ook mee opgenomen in ons beleid en worden kort opgevolgd naar de laatste ontwikkelingen. Voorts mogen onze activiteiten geen materiële of milieuschade tot gevolg hebben. De instrumenten die wij als Van Bouwel Verkoop en Service Bvba hiervoor hanteren zijn : • Een dynamisch beheerssysteem waarin we continu alle risico’s evalueren en verbeteren in het beheersen ervan
• Een systeem van duidelijke procedures en instructies voor een veilige en kwaliteitsvolle uitoefening van al onze activiteiten, met respect voor het milieu en onze directe omgeving m.n. de buur bedrijven.
• Ervaren en goed opgeleide medewerkers met het nodige veiligheid zelfbewustzijn
• De juiste informatie en instructies naar onze leveranciers, medewerkers en klanten

Onze medewerkers zijn een vitale sleutel tot succes; hun opleiding en begeleiding zal zorgen voor competentie en motivatie.

Dit kwaliteit- en veiligheidsbeleid vertaalt zich naar al onze belanghebbenden en vormt het uithangbord van onze onderneming en dienstverlening. Wij eisen dan ook van onze medewerkers dat zij dit beleid volledig onderschrijven en handelen naar de geest ervan. Bovendien verwachten wij van hen dat zij zich steeds gedragen als een goede huisvader met de nodige dosis betrokkenheid.

Jaarlijks zullen de doelstellingen voor het komende jaar vastgesteld worden, in samenhang met de acties om deze te realiseren. Hierbij verklaart de directie eveneens dat activiteiten vallende onder de VO 2018/858 en VO 1332/2014 en het Belgische algemeen technisch reglement (KB van 15/3/1968) zullen georganiseerd worden conform de vereisten opgenomen in deze directieven.

De controle op onze werking conform de hoger vermelde richtlijnen wordt waargenomen door een extern keuringsorganisme. De evoluerende resultaten en rapporten van deze controle worden bijgehouden in ons kwaliteitsmanagementsysteem, incluis de “eerste beoordeling” en het “COP-attest”. De nodige middelen ter ondersteuning voor dit beleid zullen vrijgemaakt worden.

Wij zullen deze verklaring binnen de 3 jaar toetsen aan de noden binnen de organisatie en binnen de gemeenschap en deze eventueel, waar nodig, herzien.

Kapellen aug 2021 - Frank - Bob - Gert - Stijn van Bouwel Zaakvoerder

Terug naar Home

Van Bouwel Verkoop & Service is al ruim 35 jaar uw specialist op het vlak van kranen, vracht­wagen­opbouw en trailer­opbouw


        
ONZE DIENSTEN

- Verkoop

- Verhuur

- Onderhoud & Service

BEZOEK ONS

Industriezone Bosduin

Energielaan 2-4

2950 Kapellen

BELGIË